Organisatsioonist

Eesti Hematoloogiaõdede Selts (EHÕS) on Eesti õdesid hematoloogia erialal ühendav mittetulundusühing. EHÕS-i eesmärk on õdesid ja hooldajaid täiendavalt koolitada korraldades seminare ja konverentse, kaasates vastava eriala spetsialiste mujalt Euroopast ning ka kaugemalt, et tagada kaasaegsied ning innovatiivseid ravivõtteid ja –meetodeid.

Hematoloogiaõdede ülesanne on nõustada ning toetada vereloomehaigusi põdevaid patsiente nii statsionaarselt kui ka ambulatoorselt. Tehakse koostööd erinevate eriala spetseialistidega, pakkudes patsientidele nõustamist ja parimaid ravi võimalusi

Kuna eesti meditsiinilises haridussüsteemis ei ole õdedel hetkel veel võimalik spetsialiseeruda hematoloogia erialale, siis EHÕS teeb omalt poolt kõik, et vastava suuna valinud õed saaksid parima võimaliku väljaõppe, et oma tööd kindlamalt ning informatiivsemalt teha.